Autorem článku je Dr. Nicholas Romanov, článek v angličtině najdete na https://posemethod.com/running-technique-for-everyone-from-overweight-to-average/ (překlad se svolením autora Pavel Kaiser)

Technika běhu pro každého: od člověka s nadváhou až po průměrného

Běžný názor na běhání jako obtížné a pro člověka s nadváhou téměř nemožné fyzické cvičení, které by mohlo poškodit jeho kosti, klouby, šlachy a úpony, je bohužel praxí potvrzován.

Bez ohledu na jasný užitek, který by mohl běh přinést kardio a dýchacímu systému, a tak pomoct zlepšit celkové zdraví, možnost vážných úrazů při běhu lidi s nadváhou odrazuje.

Copak není žádná naděje? Jsou tito lidé s nadváhou odsouzeni k tomu, že nebudou moct nikdy běhat? Odpověď je NE. Řešením je rozvinout umění běhu a pohybu.

Jednou z nejčastěji kladených otázek, se kterými se setkávám při svých prezentacích a nejrůznějších diskusích, je: Jak je to možné, že by metoda běhu podle Pose Method fungovala pro každého? Naše zkušenost nám říká, že existují různé durhy běžců od elitních přes ty, kdo se věnují joggingu, až po sprintery a maratonce, atd.

To vše nám říká, že existují odlišné způsoby běhu. Kromě toho to vypadá, že běh je vhodný pouze pro štíhlé s relativně malou tělesnou vahou. A tím pádem jsou opět lidé s nadváhou mimo hru.

V první řadě je pro překonání tohoto negativního obrazu, který máme, třeba pochopit gravitační pole, ve kterém žijeme a které se ve skutečnosti „nestará“ o to, jak jste velcí a kolik vážíte. Gravitace je neoddělitelnou součástí naší existence, která neviditelně a trvale ovládá náš život od úrovně buňky až po celý organismus. Je to síla, která urychluje naše tělo s konstantním zrychlením g = 9,8 m/s² směrem k Zemi. Bez ohledu na velikost těla působí non-stop 24 hodin denně. Míra této síly se nemění a s určitým zjednodušením bychom mohli říct, že je stejná všude na Zemi.

Když vezmeme tuto skutečnost v úvahu, musíme pochopit, že to je naše jediná volba a že se musíme naučit, jak s gravitací zacházet. Co tedy máme udělat, aby pro nás byl vztah s gravitací přínosný? Jakou dovednost potřebujeme, abychom gravitaci mohli využít? Co máme dělat, aby náš běh byl bezpečný a technicky správný bez ohledu na velikost našeho těla?

běhu podle Pose Method se učíme využívat gravitaci tím, že padáme vpřed z jisté specifické pozice těla, kterou nazýváme anglicky Pose – pozice, póza, postura. Tato pozice nezávisí na žádné osobní nebo jiné odlišnosti, ale pouze na požadavcích gravitace, aby naše tělo mohlo padat vpřed a využívat gravitaci jako pohonnou sílu.

Takže otázka zní, jak to může udělat člověk s nadváhou nebo prostě průměrný člověk? První podmínkou je pochopit a prakticky využívat tyto informace a mít na paměti, že jediné omezení existuje v nás, v naší úrovni dovedností. Je to proto, že „příroda se nepřizpůsobuje naší úrovni“ (Lawrence Gonzales “Deep Survival”, W. W. Norton & Company, 2003), jsme to my, kdo se musí přizpůsobit. V důsledku toho musíme vyvinout schopnost běžet (padat) s rychlostí a do vzdálenosti, která nám dovolí vyhovět tomuto požadavku.

V tomto procesu, jak jej procházíme krok za krokem, musí naše tělo získat nové dovednosti, naše svaly zesílí a jako vedlejší produkt i náš kardio-vaskulární systém zesílí. Řešení problému je tedy v osvojení si dovednosti pohybu, který není omezen vahou našeho těla, pouze naší schopností koncentrovat se na učební proces.

Zatímco tyto dovednosti můžeme rozvinout, bio-motorické schopnosti člověka se změní jako vedlejší produkt tohoto rozvoje. Výsledkem pak je méně zranění, zvýšení celkové zdatnosti a na vyšší úrovni také větší svoboda pohybu.

Existuje mnoho příběhů ze života, zde je odkaz na jeden z nich. Inspirujte se! Team GB Runner Stories: Anthony Forsyth (pozn. PK: už jen foto u článku vás jistě zaujme…)