Autorem článku je Dr. Nicholas Romanov, článek v angličtině najdete na https://posemethod.com/proper-body-alignment-in-running/ (překlad Pavel Kaiser)

Správné držení těla při běhu

Když běžíme, stává se správné držení těla obzvláště důležitým. Když uvážíme vliv běhu na tělo, musíme být ohledně správného držení těla velmi pečliví. A kromě toho, co myslíte – které tělo se bude pohybovat rychleji a efektivněji z bodu A do bodu B: to, které se pohybuje jako celistvá jednotka, dobře stavěná, správně sladěná, nebo ta, která vypadá jako složená z řady nezávislých částí, které spolu neladí a nepohybují se v souladu? Odpověď je zřejmá.

Co je tedy správné držení těla při běhu? Odpověď zní, že takové držení těla, které je v harmonii se silou gravitace.

body-alignment-in-runningSoulad nastává od nohou až po hlavu. Začneme-li od nohou, tělo by mělo být vyrovnáno podél svislé osy až po vrcholek hlavy. Když vyjdeme ze správného držení těla ve stoji, posuneme je při běhu o krok dále tím, že mírně ohneme kolena. Co to znamená „mírně“? Skákejte zlehka snožmo na místě – to vám napoví. Takto pohodlné má být mírné ohnutí. Vaše tělo by mělo být vzpřímené, ale ne strnulé.

Bez ohledu na vaši rychlost se vše, co při běhu děláte, odehrává rychle. Čím rychleji běžíte, tím rychlejší je sekvence pohybů. Vaše schopnost udržet správné držení těla by měla být úplně automatická, což znamená, že byste tomu měli věnovat více úsilí ještě před během, když se zahříváte a když procvičujete drily.

V běhu podle Pose Method je spousta drilů a posilovacích cvičení, která vám to pomohou docílit. Pro dodržování správného držení těla při běhu musíte v první řadě vědět, jak to má vypadat, a v druhé řadě musí být vaše tělo správně „vybaveno“ na to, abyste to dokázali udržet. Pro běžce jsou důležitá posilovací cvičení. Vaše boky jsou biomechanickým centrem těla, které spojuje horní a dolní část těla a musejí být silné. Vaše „hamstringy“ – podkolenní šlachy – jsou „tažní koně“, takže musejí být silné. Lýtka také nesou svou část, když přenášíte váhu, takže musejí být také silná, atd. Posilování a správné držení těla jdou ruku v ruce.

Když běžíme, používáme celé své tělo. Vše se musí pohybovat, vypadat a cítit jako celistvá jednotka. Žádná ztuhlost, namísto toho pružnost. Vše musí být ve správném postavení, aby nedošlo k žádnému poškození, žádný pohyb není zbytečný, nevyvíjíme žádné nadměrné úsilí. Představte si obraz sebe sama, jak se elegantně a rychle pohybujete krajinou…

Věděli jste, že… Klíčovým bodem studie “Reduced Eccentric Loading of the Knee with the Pose Running Method” (Snížené excentrické namáhání kolene při běhu podle Pose Method) z roku 2004 bylo, že snížení vlivu běhu na kolenní klouby zhruba o 50 % bylo důsledkem specifické techniky (běh podle Pose Method), jehož součástí je i konkrétní způsob držení těla. Nebylo to tedy jen způsobem došlapu, ohnutí kolen, nebo třeba jen zvýšenou kadencí. Bylo to výsledkem celého balíčku, kompletní techniky.